Zgjidhe gjuhen:    
Contact Informazion
Titull
Emri
Mbiemri
Datëlindja
Misioni në Svicer
Famullia ne Kosovë

Adresa e vjetër
Adresa
PLZ / Vendi
Telefon
Kantoni

Adresa e re
Adresa
PLZ / Vendi
Telefon
Kantoni

Fleta Familijare
Emri Data e lindjës Vendlindja